1.1. Rekisterinpitäjä

SuomiKauha Oy

PL 3

00211 Helsinki
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava
Suomikauha Oy
y-tunnus: 2842140-5
PL 3
00211 Helsinki
FINLAND


1.3. Rekisterin nimi
SuomiKauha Oy:n asiakas- ja henkilötietorekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

SuomiKauha Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään henkilöstöhallinan tarpeisiin.


1.5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sekä mitä löytyy julkisilta internet-sivuilta mainontaa varten


1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu. Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja kuten palomuuri ja virustorjunta sekä ohjeistamme käyttäjiä.


1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


1.10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


1.11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.